Jean Racine

Ob tristoletnici smrti francoskega klasicističnega dramatika in pesnika Jeana Racina je bila v Slovenskem gledališkem muzeju organizirana okrogla miza.