1-2707_Vecer-v-citalnici_MGL_SLOGI_640

Miroslav Vilhar in Mirko Mahnič: Velika beseda (Večer v čitavnici), režiser Mirko Mahnič, Mestno gledališče ljubljansko, premiera 26. novembra 1953