Nučič

Hinko Nučič kot/as Jaromir v/in: Franz Grillparzer, Prababica/The Ancestress, Deželno gledališče v Ljubljani/ Provincial Theatre in Ljubljana, 1907. Foto/Photo: August Berthold.

Hinko Nučič kot/as Jaromir v/in: Franz Grillparzer, Prababica/The Ancestress, Deželno gledališče v Ljubljani/ Provincial Theatre in Ljubljana, 1907. Foto/Photo: August Berthold.

Skip to content