Henrik Neubauer_Baletni besednjak – leksikon baletnega strokovnega izrazja

Knjižica je izšla pri založbi Forma 7