Slovenska dramatika in gledališče znova v dialogu

V letošnji sezoni je na programe slovenskih gledališč uvrščeno vidnejše število slovenskih dramskih novitet.

Fotografija iz uprizoritve Samorastniki (Simona Hamer (po motivih Prežihovega Voranca), r. Eva Nina Lampič, 2015/16), Marjan Mutić/Mestno gledališče ljubljansko