Andreja Rauch Podrzavnik

V sodelovanju z Društvom za sodobni ples Slovenije v sklopu Gledišče* uvajamo tudi srečanja in pogovore z letošnjimi prejemniki nagrade Ksenije Hribar.