Glavni namen strokovnega posveta je analiza stanja dostopnosti uprizoritvene umetnosti osebam z okvaro sluha, tako z vidika »uživalcev« kot ustvarjalcev.

Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine, strokovni simpozij

Lokacija: dvorana SLOGI (2. nadstropje, mestni trg 17, Ljubljana)
Termin: 15. 09. 2015 – 15. 09. 2015

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) organizira v okviru ESS projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) strokovni simpozij Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine.

 

Fotografija iz predstave »Oče«, leta 1936Glavni namen strokovnega posveta je analiza stanja dostopnosti uprizoritvene umetnosti osebam z okvaro sluha, tako z vidika »uživalcev« kot ustvarjalcev. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kako dostopne so gledališke predstave gluhim in naglušnim obiskovalcem ter koliko posluha imajo kulturne ustanove in ustvarjalci za potrebe gluhih.

Predstavljena bodo teoretska izhodišča, pravice in potrebe gluhih in naglušnih ter primeri dobrih praks. Poleg tega se bomo dotaknili tudi kulture gluhih in predstavili njihovo gledališko dejavnost nekoč in danes.

 

 

Udeležence simpozija bo v imenu ministrice za kulturo nagovoril dr. Sašo Gazdić, vodja Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

 

PROGRAM strokovnega simpozija

 

Iskreno vabljeni!

 

Na simpoziju bo zagotovljen prevod v slovenski znakovni jezik. Osebe, ki uporabljajo slušni aparat, prosimo, da prinesejo s seboj svoj FM-sistem. Udeležba na konferenci je brezplačna. Prosimo, da Vašo udeležbo potrdite do petka, 11. septembra 2015 do 12. ure na naslov sandra.jenko@slogi.si.

 

Dodatne informacije:

mag. Sandra Jenko, kustosinja pedagoginja, E: sandra.jenko@slogi.si, T: 01 241 5814

Mihael Čepeljnik, organizator programa, E: mihael.cepeljnik@slogi.si, T: 01 241 5812

 

 

Slovenski gledališki inštitut sodeluje v procesu usposabljanja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, katerega vodja je Slovenski etnografski muzej. Sandra Jenko se v obdobju trajanja projekta v Slovenskem gledališkem inštitutu usposablja za kustosa pedagoga.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.