Dušan Moravec_Hinko Nučič

Ugledni teatrolog je s to monografijo zaokrožil trilogijo o utemeljiteljih slovenskega dramskega gledališča.