SLOGI na drugem Kulturnem bazarju v regiji – Nova Gorica

Lokacija: SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
Termin: 04. 12. 2019

Drugi Kulturni bazar v regiji bo 4. decembra 2019 potekal v Novi Gorici. Na celodnevnem nacionalnem strokovnem usposabljanju se bodo v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica in drugih kulturnih ustanovah v mestu s svojo bogato ponudbo predstavile tako kulturne ustanove iz širše regije, kot tudi iz vse Slovenije. Osrednja tema je usmerjena v načrtni razvoj kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih ter v prepoznavanje prednosti, ki jih prinašata sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov.

Program predstavlja različne načine, kako nam je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki pripomorejo ne le k bolj inovativnemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi ustvarjalno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznikov in družbe.

Udeležba je brezplačna, potrebna je prijava.

Program in več informacij in E-prijave (rok za prijave je 15. november 2019) na spletnih straneh Kulturnega bazarja.

 

SLOGI na drugem Kulturnem bazarju pripravlja predstavitveno delavnico
14.00–15.00
Mali oder SNG Nova Gorica

Celovit obisk gledališča

Izvajalki: Sandra Jenko, Slovenski gledališki inštitut; Patrizia Jurinčič Finžgar, SNG Nova Gorica

Obisk gledališča z otroki in mladino se praviloma začne z izborom ustrezne gledališke predstave, ki mladim obiskovalcem omogoča umetniško bogato, vsebinsko zanimivo ter čustveno vznemirljivo gledališko izkušnjo. Na delavnici bomo spoznali, kako oblikujemo celovit obisk gledališča in kako z različnimi tehnikami spodbudimo aktivno gledanje predstave. Preizkusili bomo izbor specifičnih vaj ter razmislili o njihovem vodenju, o smiselnem in zanimivem prehajanju med vajami ter o njihovih primarnih in sekundarnih učinkih. Delavnica poteka v okviru nacionalnega projekta Gleda(l)išče, katerega nosilec in izvajalec je Slovenski gledališki inštitut. Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Kulturni bazar, nacionalno strokovno usposabljanje je namenjeno: strokovnim delavcem iz vzgoje in izobraževanja (vrtcev, osnovnih in srednjih šol), osnovnih šol s prilagojenim programom ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šol, dijaških domov, ljudskih univerz, Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra RS, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, CMEPIUS …; strokovnim delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem; strokovnim delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturno-vzgojne vsebine (npr. zdravje, gozdarstvo, narava, okolje in prostor, šport …); načrtovalcem politik in strokovnim delavcem na pristojnih ministrstvih in državnih ustanovah, ki v različnih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino; načrtovalcem politik in strokovnim delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti; strokovnim delavcem in študentom različnih fakultet in akademij; vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.