Dokumenti SGM št. 76_77

Objavljena sta bila dva prispevka: dr Aleš Gabrič piše o dogajanjih v Prešernovem gledališču v Kranju med letoma 1945 in 1957.