Četrta stran trikotnika – Znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Herzegovini 1878-2000

Slikovno bogato monografijo je zasnoval in uredil Stanislav Koblar, izvajalec projekta je bil SGM, s soizvajalcem Društvom Consortium Artisticum.