Zbornik z več plati zajame delovanje neoavantgardne gledališke skupine Gledališče Pupilije Ferkeverk.

Čas za revolucijo – Epopeja in mednarodni kontekst za Gledališče Pupilija Ferkeverk 1967-1974

Lokacija: Galerija Vžigalica - Muzej in galerije mesta Ljubljane
Termin: 21. 10. 2009 – 21. 11. 2009

Kustos: Miško Šuvaković
Strokovna sodelavca: Metka Simončič in Ivo Svetina
Oblikovanje razstave: Ajdin Bašić
Postavitev razstave: RPS, d.o.o.
Koordinacija in promocija razstave: Marija Skočir (Muzej in galerije mesta Ljubljane)

 

Ustvarjanje skupine Pupilija Ferkeverk je bilo kratko, a izjemno udarno. Zato lahko govorimo o fenomenu, ki ga razstava osvetljuje skozi umestitev v kontekst časa, v katerem je skupina ustvarjala; izzvala je številne reakcije domače kulturne in družbene javnosti, s svojim delom pa se legitimno postavlja v kontekst takratnih eksperimentalnih gibanj v svetu. Razstava je zamišljena kot dokumentiran pregled delovanja, dejanskih in fikcijskih kontekstov gledališke skupine Pupilija Ferkeverk.

Na ogled so originalni dokumenti o delovanju skupine Pupilija Ferkeverk, projekcija predstave Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki iz leta 1969 in njene rekonstrukcije iz leta 2006. Prav tako so razstavljene fotografije, knjige, časopisi, načrti, vizualne in konkretne pesmi ter manifesti.

 

Dogodki – predstavitev zbornika Prišli so Pupilčki
O publikaciji – zbornik Prišli so Pupilčki