Knjiga Andreja Lebna, mladega raziskovalca iz Celovca, se časovno navezuje na delo Maje Haderlap Med politiko in kulturo (2001).

Andrej Leben: Med tradicijo in inovacijo: Sodobno slovensko gledališče na Koroškem, predstavitev knjige

Lokacija: Dvorana SGM
Termin: 15. 06. 2004

Knjiga Andreja Lebna, mladega raziskovalca iz Celovca, se časovno navezuje na delo Maje Haderlap Med politiko in kulturo (2001), v katerem avtorica obravnava gledališče in kulturno politično prakso koroških Slovencev po drugi svetovni vojni do leta 1976. V svoji raziskavi se Leben temeljito posveča najprej razvoju posameznih gledaliških zvrsti od besednega in lutkovnega do glasbenega in plesnega gledališča. Ob tem analizira tudi kulturne, politične, socialne, psihološke in regionalne dejavnike, ki so oblikovali slovensko gledališko ustvarjanje na avstrijskem Koroškem, še zlasti pa novejše oblike sodelovanja med slovensko in nemško govorečimi gledališčniki.

 

Knjiga je izšla v založbi Drave iz Celovca.