design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Prijatelji in izdajavci
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 2001

Dramatika slovenske politične emigracije. 5


Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001

 


Vsebine dram: Alenka Goljevšček  


Računalniške risbe: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner KavčičPričujoča knjiga akademika Tarasa Kermaunerja iz niza Rekonstrukcija in/ali reintepretacija slovenske dramatike se ukvarja z dramatiko slovenske politične emigracije. Obravnava drami
Izdajalec Jožeta Lovrenčiča in Spletkarji s krvjo Frančka Bohanca (1945), slednja sicer sodi v dramatiko NOB, vendar je po Kermaunerjevem mnenju Bohanec izšel iz predvojne-medvojne slovenske desnice in kritično podaja medvojno bivanje ideološko izrazitih udov radikalne slovenske katoliške cerkve. Kermauner nadalje ugotavlja, da se dramatika NOB in dramatika slovenske politične emigracije na prav poseben način dopolnjujeta in zrcalita ena v drugi kot ekskluzivna, tudi mimetična dvojčka. V knjigi so objavljena tudi pisma, ki jih je Kermauner pisal Stanku Kocipru, dramatiku slovenske politične emigracije in avtorju pomembne spominske knjige z naslovom Kar sem živel. Ob tem je Kociper tudi eden glavnih likov Bohančeve drame Spletkarji s  krvjo.

 


237 str.: ilustr.; 23 x 17 cm
slv
ISBN  961-6218-60-3