design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Pravica in kazen
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 2001

Dramatika slovenske politične emigracije 4


Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2001


Vsebina dram: Alenka Goljevšček


Računalniška postavitev: Aksinja Kermauner V pričujoči knjigi akademik Taras Kermauner obravnava naslednji drami, ki spadata v okvir tako imenovane dramatike slovenske politične emigracije: Pravica se je izkazala Janeza Evangelista Kreka je bila napisana že leta 1900, avtorica Velikega moža iz leta 1943 pa je Ljuba Prenner. Obe drami sta nastali v času pred vznikom slovenske politične emigracije, vendar ju je avtor vključil v svojo raziskavo z namenom, da bi dodal ustrezen kontekst dramatiki, ki je nastala med slovenskimi političnimi emigranti po letu 1945. Veliki mož med drugim kaže, kakšna vrsta dramatike je nastajala in bila uprizarjana med vojno. Del avtorjev je podpiral domobransko opcijo, iz katere je izšla politična emigracija, del pa je poskušal ostati politično-ideološko nevtralen, a je s tem, ko se ni držal zapovedanega kulturnega molka, prehajal na stran desnice.217 str.; 23 x 17 cm
slv
ISBN  961-6218-56-5