design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Nebo = pekel
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 2001

Primorska slovenska dramatika 3


Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001

 Vsebina dram: Alenka Goljevšček-Kermauner


Računalniške risbe: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič, Stane Kavčič

 


Taras Kermauner nadaljuje tudi z raziskovanjem in reintepretiranjem slovenske dramatike, ki so jo pisali slovenski Primorci. Bolj ko ta podniz Rekonstrukcije in/ali reinterpretacije slovenske dramatike napreduje in se širi, bolj kompleksna in diferencirana se kaže podoba obravnavanega predmeta. V pričujoči knjigi se avtor spopada tudi z dramami, ki so na videz zunaj prvotno zarisanega kroga, vendar to počne predvsem zato, da na vrsti primerov pokaže, kako se sanje in stvarnost poistijo kot blodnja in blato, kot nebesa in pekel, zaradi česar je v naslovu tudi postavljen enačaj med obema poloma človeške in božje eksistence.

 

 


255 str.; 23 x 17 cm
slv
ISBN  961-6218-54-9