design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Greh in iskanje kot izvor
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 2002

Začetki slovenske dramatike 2


Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002


Vsebine dram: Alenka Goljevšček


Računalniške risbe: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner KavčičKnjiga Greh in iskanje kot izvor je druga v podnizu, ki raziskuje izvor slovenske dramatike, vendar ne ostaja pri tej temi: temo poglablja v raziskavo nastanka temeljnih človeških potez: smisla, zla, odrešenja, greha, krivde, vere, jezika, komunikacije itn. Kot dramski besedili obravnava (morda presenetljivo, a povsem v skladu s Kermaunerjevo metodo raziskave Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike) tudi dva teksta dialoške oblike, ki sicer ne sodita v ožje pojmovanje dramatike: Brežinske spomenike in Trubarjev Mali katekizem, prvo slovensko tiskano knjigo. Prvi tekst je iz časa okrog leta 1000, drugi iz leta 1550. Kot kritično dopolnilo tema dramskima formama Kermaunerjeva knjiga analizira dve drami s konca 20. stoletja in sicer File – baron Münchausen Emila Filipčiča in Kristjana Mucka Predigra k drami Imena igre. V teh dramskih besedilih je uprizorjen povsem drug svet kot v obeh iz 10. in 16. stoletja. Prvi podajata krščansko dogmatiko, drugi vsakršno identitetno dogmatiko destruirata in iščeta pot k drugosti.
231 str.; 23 x 17 cm

slv

ISBN 961-6218-68-9