design: kamerad
powered by: e-orbit
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja 52-53
Dokumenti SGM, 1989

Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, letnik 25, št. 52-53


Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej,1989


Uredništvo: dr. Dragotin Cvetko, Bojan Kavčič, dr. Bratko Kreft


Glavni in odgovorni urednik: dr. Bratko Kreft


Prevod povzetka v angleščino: Igor Žužek


1-232 str. : ilustr.; 24 x 17 cm
ISSN 0459-6382