design: kamerad
powered by: e-orbit
Slovenski gledališki letopis 1993/1994
Letopis, 1995

Sedmo razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoarja slovenskih gledališč 1867-1967


Sestavil in uredil: Štefan Vevar


Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Mojca Kaufman

 


Spremna besedila:

Vasja Predan: Pogled na sezono 1993/94 slovenskih dramskih gledališč
Pavel Mihelčič: Lastovka je odletela; Pogled na slovensko operno sezono
Henrik Neubauer: Dober znak za prihodnost; Ples v Sloveniji
Uroš Trefalt: Pogled na lutkovno sezono 1993/94

 


244 str. ; 24,8 x 16,5 cm
slv
periodična publikacija
ISSN 1318-3567