design: kamerad
powered by: e-orbit
Slovenski gledališki letopis 2002/2003
Letopis, 2004

Šestnajsto, razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

 


Sestavil in uredil: Štefan Vevar


Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Simona Ješelnik


Spremna besedila:

Primož Jesenko: Na točki prelomljenosti na pol. Doba gledališča kot profesionalizma brez fanatizma; Pogled na gledališko sezono 2002/03
Jure Dobovišek: Pogled na operno sezono 2002/03
Daliborka Podboj: Slovenski balet in sodobni ples; Pogled na plesno sezono 2002-2003
Slavko Pezdir: Spodbudne osnove za nadaljnji razmah; Pogled na lutkovno sezono 2002/2003

  

Šestnajsto razširjeno nadaljevanje Repertoarja slovenskih gledališč 1867-1967 obravnava sezono 2002/2003. Povzetek zbranih statističnih podatkov zajema 161 premierno predstavljenih uprizoritev in 171 različnih repriz v 58 slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih in tudi v vidnejših polpoklicnih gledališčih in gledaliških skupinah. Prikazuje gostovanja v posameznih gledališčih in zunaj njih, opisuje festivale ter priznanja in nagrade, ki so bile podeljene gledališčnikom, in prinaša bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališča, še zlasti recenzij, ki so bile objavljene v obravnavanem obdobju. Različni registri uporabniku olajšajo pot do posamezne uprizoritve.

Slovenski gledališki letopis pomeni celovit zbir podatkov o vseh uprizoritvah v omenjeni gledališki sezoni.

 


Predstavitev knjige: Dogodki

 


296 str.; 24,8 x 16,5 cm
slv
periodična publikacija
ISSN 1318-3567