design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Noj ali taščica?
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 1999

Morala = amorala. 3


Ljubljana  Slovenski gledališki muzej, 1999

 

 


Vsebina dram: Alenka Goljevšček-Kermauner


Računalniške skice: Stane Kavčič

 


Knjiga, tretja po vrsti, ki obravnava dramatiko Igorja Torkarja, se posveča vprašanju identitete, in sicer ob obravnavi drame Balada o črnem noju. V Opombah se avtor posveča avtorefleksiji in komentira razpravo Model črnobelosti – drugi del. Sledi primerjava s filmskim scenarijem Cirila Kosmača Pesem in pevci (za film Tistega lepega dne), v kateri avtor pokaže na razlike med arhaično vaško skupnostjo in notranjo razcepljenostjo človeka v Torkarjevih dramah.

 


225 str. : graf. prikazi; 23 x 17 cm

slv

ISBN 961-6218-26-3