design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Širjenje svetega narodnega prostora
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 1999

Porajanje levice-desnice 1
Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike

Vsebine dram: Alenka  Goljevšček

245 str.; 23 x 17 cm
slv
ISBN 961-6218-31-X


Knjiga sodi v podniz raziskav, kako sta nastajali slovenska levica in desnica ne le kot politična pojma, ampak eksistencialno, torej mnogo širše in globlje; katere so tiste drame,  posebno na prehodu stoletij, ki so nosile v sebi možnost te in one usmeritve, končujoče se  nazadnje v komunizmu in v fašizmu. Knjiga tako analizira  dva dramska teksta F.S. Finžgarja
in sicer dramski prizor ali recitacijo-deklamacijo Na Gosposvetskem  polju, drugi pa je  dramatizacija znamenite povesti Pod svobodnim soncem.