design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Komentarji
Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike, 2000

Današnja slovenska dramatika 2


Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000

 


Vsebine dram: Alenka Goljevšček


S pismom sodeloval: Andrej Rot


Računalniške slike: Alenka Goljevšček, Stane Kavčič
Druga knjiga iz podniza Današnja slovenska dramatika obravnava dramo Rudija Šelige Sveta sarmatska kri, ki je bila leta 1997 uprizorjena na odru mariborske Drame SNG in je vzbudila vrsto kritičnih opazk, saj se je dramatik v njej lotil konkretnega dogajanja na tleh nekdanje Jugoslavije in to skozi slikanje patološke srbske obsedenosti po vzpostavitvi »nebeškega kraljestva« na s krvjo prepojenih zemeljskih tleh. Kermauner prebira Šeligovo dramo v kontekstu slovenske politike 90-ih let, še zlasti v kontekstu vzpostavljajoče se slovenske desnice (DSD), ki ji dramatik pripada kot občan. Kermaunerjeva analiza kaže, da obstaja znotraj DSD opozicija, nasprotje med ideologijo slovenske katoliške cerkve in Šeligovimi avtodestruktivizmom - nihilizmom - ateizmom, ki vodijo v samozavrtost in brezizhodnost. Da bi avtor nazorno podal to razliko znotraj Slovenstva kot celote, knjiga v Komentarjih objavlja tudi analizo drame Nevesta z Libana (1920) Silvija Sardenka, in sicer kot klasičen primer katoliške pomenske megastrukture.


Šeligova in Sardenkova drama si »ustrezata kot Nebesa in Pekel«, ugotavlja Taras Kermauner.
259 str.; 23 x 17 cm

slv

ISBN 961-6218-43-3