design: kamerad
powered by: e-orbit
Taras Kermauner
Zgodovina Lipicanije
2001

Današnja slovenska dramatika 4


Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2001


 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček


Modelna skica: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič

 

 


Četrta knjiga v podnizu Današnja slovenska dramatika je dobila naslov po komediji Ervina Fritza Lipicanija (2000). Lipicanija seveda pomeni metaforo za današnjo Slovenijo. Analizi te drame dodaja Kermauner še analize nekaterih sodobnih slovenskih dram, ki so bile uprizorjene v zadnjih letih, in sicer: Alica, Alisa Dragice Potočnjak, Limonada slovenica Vinka Möderndorferja, Goli pianist ali mala nočna muzika Matjaža Zupančiča ter Psiha in File baron Münchausen Emila Filipčiča, slednji je avtor napisal v začetku 90-ih oz. v 80-ih letih. Pričujoča knjiga obsega obdobje dvajsetih let, v njej objavljene analize pa kažejo, da v tem času ni prišlo do bistvenih sprememb v slovenski zavesti, kljub usodnim spremembam v politično-državni zgodovini Slovencev. Knjiga je hkrati komentar ironične, groteskne, farsične dramatike, kakor jo oblikujejo današnje slovenske komedije. Kot bi bilo mogoče skleniti, je slovenska današnjost nemalo karikatura sami sebi.


 

242 str. : graf. prikazi ; 23 x 17 cm

ISBN 961-6218-58-1