design: kamerad
powered by: e-orbit
Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 6, Številka 2
Amfiteater, 2018

Druga številka šestega letnika Amfiteatra ter šesta številka Ars Academice prinašata rezultate bilateralnega projekta Makedonsko-slovenske gledališke vezi (od leta 1990 do danes), ki sta ga med letoma 2017 in 2018 izvajali Fakulteta dramskih umetnosti iz Skopja in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo iz Ljubljane.Kolofon / Colophon


Kazalo / Contents


Uvodnik / PrefaceTematski blok

Aldo Milohnić and Ana Stojanoska:

An Introduction to Macedonian-Slovenian Theatre Relations (1990–2015)

Вовед во Македонско-словенечките театарски врски (1990-2015)

Uvod v makedonsko-slovenske gledališke vezi (1990–2015)Razprave / Articles

Zala Dobovšek and Sasho Dimoski:

The Theatre Bridge between Macedonia and Slovenia: Theatre Festivals

Театарски мост меѓу Македонија и Словенија: Театарските фестивали 

Gledališki most med Makedonijo in Slovenijo: gledališki festivali


Sasho Dimoski, Ana Stojanoska, Hristina Cvetanoska:

The Influence of Slovenian Theatre in Macedonia (from 1990 until the Present)

Влијанието на словенечкиот театар во Македонија (од 1990 до денес)

Vpliv slovenskega gledališča v Makedoniji (od 1990 do danes)


Sonja Zdravkova Djeparoska and Aldo Milohnić:

From Yugoslav Ballet to Post-Yugoslav Contemporary Dance: Permutations in Collaborative Practices between Macedonian and Slovenian Dance Scenes

Oд југословенскиот балет до постјугословенскиот современ танц: Пермутации во колаборативните практики меѓу словенечката и македонската танцова сцена

Od jugoslovanskega baleta do postjugoslovanskega sodobnega plesa: premene sodelovalnih praks med makedonsko in slovensko plesno sceno 


Hristina Cvetanoska and Gašper Troha: Polite Ignorance:

The Exchange of Drama between Slovenia and Macedonia from 1990 till 2015

Љубезно игнорирање: Размена на драмски текстови меѓу Словенија и Македонија во периодот од 1990 до 2015 година

Vljudna brezbrižnost. Izmenjave slovenske in makedonske dramatike med letoma 1990 in 2015Intervjuja / Interviews

Dejan Srhoj:

Dance is an Overlooked Potential of Intercultural Cooperation

Танцот е пренебрегнат потенцијал на меѓукултурната соработка

Ples je spregledan potencial medkulturnega sodelovanja


Slobodan Unkovski:

Theatre as a Relationship

Театарот како релација

Gledališče kot odnosRazprave / Articles

Barbara Orel:

Zametki postdramskega gledališča na Slovenskem: Eksperimentalno gledališče Balbine Battelino Baranovič (1955–1967)

The Origins of Postdramatic Theatre in Slovenia: Balbina Battelino Baranovič’s Experimental Theatre (1955–1967)


Mateja Fajt:

»Šiv ni šiv«. Vloga in pomen dela krojačic, šivilj, garderoberk, garderoberjev in čevljarjev v slovenskem institucionalnem gledališču

“A Seam is not a Seam”: The Role and Meaning of the Work of Seamstresses, Tailors, Dressers and Shoemakers in Slovenian Institutional TheatreRecenzija / Book Review

Tomaž Toporišič:

Teoretizirano zgodovinjenje avantgard


Aleš Erjavec:

(Heteronomija umetnosti in avantgard) 266Navodila za avtorice_je / Submission Guidelines


Vabilo k razpravam / Call for papers


 

Glavna in odgovorna urednica / Editor-in-Chief: Maja Šorli


Uredniki tematskega bloka / Editors of the Thematic Block: Aldo Milohnić, Ana Stojanoska, Maja Šorli


Uredniški odbor / Editorial Board: Bojana Kunst, Barbara Orel, Primož Jesenko, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Tomaž Toporišič, Gašper Troha


Mednarodni uredniški odbor / International Editorial Board: Mark Amerika (University of Colorado, US), Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt (De Montfort University, GB), Joshua Edelman (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt (The University of Warwick, GB), Anneli Saro (Tartu Űlikool, EE), Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), S. E. Wilmer (Trinity College Dublin, IE)


Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)

        1855-850X (elektronska izdaja)Mehka vezava; 279 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški/makedonski jezik.Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals).Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.Spletna prodaja