design: kamerad
powered by: e-orbit
Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 6, Številka 1
Amfiteater, 2018

Prva številka šestega letnika Amfiteatra prinaša tematski blok osmih razprav na temo kastracije slovenskega političnega gledališča, ki ga je uredil Tomaž Toporišič. Osem razprav dopolnjuje študija o projektu Marka Peljhana Makrolab. Tokratna številka prinaša tudi tri knjižne recenzije.
Amfiteater 6(2)To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco


Kolofon / Colophon

Kazalo / Contents

Uvodnik / Preface


Tomaž Toporišič: Vse, česar se do sedaj nismo upali vprašati o političnosti in kastraciji (post)dramskega

Everything We Have Been Afraid to Ask about Politicality and the Castration of the (Post-)Dramatic


Razprave / Articles

Lev Kreft: Kastracija političnega, nakar še policija

The Castration of the Political, and Then the Police


Blaž Lukan: Nemoč političnega. Moč igre

The Powerlessness of the Political. The Power of Acting


Barbara Orel: K politikam zaznavanja: obrat v razumevanju političnosti gledališča in scenskih umetnosti

Towards the Politics of Perception: A Turn in the Understanding of the Politicality of Performing Arts


Tomaž Toporišič: Kaj se je zgodilo s političnim v gledališču? Primer Oliverja Frljića

What has Happened to the Political in Theatre? The Case of Oliver Frljić


Aldo Milohnić: Brutalizem v sodobnem slovenskem gledališču

Brutalism in Contemporary Slovenian Theatre


Krištof Jacek Kozak: Realpolitična brezmoč slovenskega gledališča

The Realpolitical Powerlessness of Slovenian Theatre


Gašper Troha: Kastracija političnega na primeru drame Ljudski demokratični cirkus Sakešvili Roka Vilčnika

Understanding the Castration of the Political Using Rok Vilčnik’s Play People’s Democratic Circus Sakeshvili as a Case Study


Nenad Jelesijević: Čakajoč politično. K protagonizmu v performansu

Waiting for the Political. Towards Protagonism in Performance


Eda Čufer: Čustva in ozemlja: Makrolabove avantgardne preiskave

Feelings and Territories: Makrolab’s Avant-Garde Inquiries


Recenzije / Book Reviews

Nika Arhar: Osebno pričevanje o času lutke

(Edi Majaron: Vera v lutko. Razmišljanja o lutkovni umetnosti)


Kaja Kraner: Hermenevtični nastavek za analizo moderne estetske ideologije

(Andrew Hewitt: Družbena koreografija. Ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju)


Eva Pori: (Ob)robno v središču: slovenska (sodobna) dramatika z novega gledišča

(Mateja Pezdirc Bartol: Navzkrižja svetov: študije o slovenski dramatiki)Navodila za avtorice_je / Submission Guidelines

Vabilo k razpravam / Call for papers


 

Glavna in odgovorna urednica / Editor-in-Chief: Maja Šorli

Urednik tematskega bloka / Editor of the Thematic Block: Tomaž Toporišič

Uredniški odbor / Editorial Board: Bojana Kunst, Barbara Orel, Primož Jesenko, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Tomaž Toporišič, Gašper Troha

Mednarodni uredniški odbor / International Editorial Board: Mark Amerika (University of Colorado, US), Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt (De Montfort University, GB), Joshua Edelman (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt (The University of Warwick, GB), Anneli Saro (Tartu Űlikool, EE), Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), S. E. Wilmer (Trinity College Dublin, IE)


Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)


Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)

        1855-850X (elektronska izdaja)


Mehka vezava; 223 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.


Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.


Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals).


Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.


Spletna prodaja