design: kamerad
powered by: e-orbit
Slovenski gledališki letopis 2016/2017
Letopis, 2018

Sestavil in uredil: Štefan Vevar


Spremne interpretacije:

Petra Vidali: Pogled na gledališko sezono 2016/2017

Stanislav Koblar: Kritično stabilno ali stabilno kritično? Pogled na slovensko operno sezono 2016/17

Jasmina Založnik: Mračen čas za sodobnoplesno skupnost. Pregled slovenske plesne sezone 2016/17

Nika Švab: Lutkam na pot – pregled sezone 2016/17Slovenski gledališki letopis 2016/2017 je petindvajseti po vrsti in je obenem 30. nadaljevanje stoletnega Repertoarja slovenskih gledališč (1867–1967). Temelji na spletno dosegljivi bazi podatkov o slovenski gledališki produkciji (na portalu www.sigledal.org), a tam zbrane podatke tudi bistveno nadgrajuje – z uvodniki, podatki o festivalih in nagradah, s podatki o reprizah in gostovanjih, s povzetkom in primerjavo podatkov med konkretnimi gledališči (na statistični tabeli).

Prikazuje 224 detajlno popisanih premiernih uprizoritev in 267 repriz slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih ter tudi vidnejših polpoklicnih gledališč in gledaliških skupin. A število premier, ki ga izkazuje ta formalna statistika, je nerealno visoko. V njem je namreč zajetih kar 41 koprodukcij, med katerimi je tudi nekaj trojnih. To pomeni, da je premier realno 183. A tudi ta podatek ni povsem realen, saj je med njimi precejšnje število psevdopremier, uprizoritev, ki so premiere bolj po imenu kot dejansko. Sploh kaže podatke, ki jih prinaša Letopis, vedno kontekstualizirati, jih ovrednotiti v primerjalnem kontekstu. Na poti skozi čas je opaziti stalnico, da obisk iz sezone v sezono sicer neznatno, a trajno pada. V sezoni 2016/17 se je v primerjavi s prejšnjo zmanjšal za dobra 2 %, s ca. 902.000 na 881.000 gledalcev. Statistična razpredelnica v vodoravnih vrsticah ilustrira bolj ali manj uspešne zgodbe posameznih gledališč, navpik pa prinaša seštevke vseslovenske produkcije v sezoni 2016/17: skupno število vseh igranih del, število igranih slovenskih avtorjev, število igranih tujih avtorjev, število premier, repriz, gostovanj in vseh ponovitev.Maloprodajna cena: 18 EUR

 

Spletna prodaja


328 str.; 23,9 x 16,9 cm


slv


periodična publikacija


ISSN 1318-3567

 

Izdal: SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

Izdano s pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.