design: kamerad
powered by: e-orbit
Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 4, Številka 1
Amfiteater, 2016

Prva številka četrtega letnika Revije za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater prinaša štiri razprave domačih avtoric in avtorjev ter tri knjižne recenzije.Amfiteater 4(1)


Kolofon


Kazalo


Uvodnik / Preface


Razprave


Tomaž Krpič: Gledalčeva spoznavna nadomestitev odsotnega performerjevega fenomenalnega telesa / The Spectator's Cognitive Substitution of the Absent Performer's Phenomenal Body


Nenad Jelesijević: O utelešenju kritike v performansu / On the Embodied Critique of/in Performance


Mala Kline: Neoperativna gledališča: o biti-skupaj singularnosti, Esej o performansih Recollections Dalije Aćin Thelander in drugič Simone Semenič / The Inoperative Theatres: On a Being Together of  of Singularities, An essay on Recollections by Dalia Aćin Thelander and The Second Time by Simona Semenič


Katja Gorečan: Koreopesem ali poetična drama afroameriške feministične avtorice Ntozake Shange / The Choreopoem or Poetic Drama by the African american Feminist Author Ntozake Shange (long abstract)


Recenzije


Aldo Milohnić: Zgodovinopisni rekviem za razvaline nemškega gledališča v Ljubljani (Sandra Jenko: Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa v Ljubljani. Zgodovina nastanka in razvoj nemškega odra med 1911 in 1918.)


Jasmina Založnik: Opotekajoča se premestitev (MISperformance: essays in Shifting Perspectives. Ur. Marin Blažević in Lada Čale Feldman.)


Amy Bryzgel: Nedoumljivost Življenja (v nastajanju) (Janez Janša: Life II [in Progress]. Ur. Janez Janša.) / The Imponderability of life (in Progress) (Janez Janša: Life II [in Progress]. Ed. Janez Janša.)Glavna in odgovorna urednica: Maja Šorli
Uredniški odbor: Bojana Kunst, Barbara Orel, Ana Perne, Blaž Lukan, Aldo Milohnić, Gašper Troha
Mednarodni uredniški svet: Mark Amerika (University of Colorado, US), Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt (De Montfort University, GB), Joshua Edelman (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt (The University of Warwick, GB), Anneli Saro (Tartu Űlikool, EE), Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), S. E. Wilmer (Trinity College Dublin, IE)


Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan).

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. Z lanskim letnikom je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


ISSN: 1855-4539


Mehka vezava; 152 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.


Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.


Spletna prodaja