design: kamerad
powered by: e-orbit
Slovensko gledališče v Trstu - razstava
1986

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1986

Cankarjev dom, Ljubljana

 


Avtorica razstave: Majda Clemenz


Oblikovanje razstave: Marija Kaufman, Marija Kolarič in Francka Slivnik

Uvodnik v razstavni katalog:


Slovensko stalno gledališče v Trstu ima v tem desetletju tri pomembne obletnice: leta 1902 je bilo ustanovljeno Dramatično društvo in s tem postavljen temeljni kamen gledališča, dve leti kasneje – 1904 je bil dograjen Narodni dom z gledališko dvorano iz leta 1907 postane gledališče iz diletantskega – poklicno s prvimi stalnimi igralci. Ta razpon osmih desetletij je dal pobudo za celoten prikaz njegovega razvoja od prvih poskusov v letu 1850 prek čitalniških prireditev in prvih predstav v naslednjih desetletjih do Dramatičnega društva in vzpona do leta 1920, ko je najprej zaradi požiga Narodnega doma najprej prenehalo delovati, potem pa je italijanski zakon ukinil vsa slovenska društva. Leta 1945 je ponovno oživelo in tedaj nepretrgoma (že enainštirideseto sezono) išče pot do občinstva. Od začetka do prihodnje jeseni bo 85 let prizadevanja in vztrajanja slovenskega gledališča v Trstu.


Ob pregledovanju preteklih sezon SSG Trst lahko opazimo nekaj značilnosti: gre za ustanovo s stalnim ansamblom, ki velik del svojih predstav odigra tudi zunaj lastne hiše, po tržaški okolici in po Goriškem, ter v matični domovini. Obenem pa je to repertoarno gledališče. Spored tvorijo dela slovenske in tuje dramatike (od 560 uprizorjenih del je 115 slovenskih), sega v klasično in moderno literaturo, ter posveča pozornost tržaškim, slovenskim in italijanskim dramatikom.


Razstava kronološko prikazuje vso dobo z repertoarjem posameznih sezon, s slikami predstav in posameznikov, ki so vplivali na razvoj gledališča. Skuša oživiti spomin, vsaj na nekatere predstave in s tem na vse tiste, ki so s svojo igro, z režijami, scenami in kostumografijami dajali podobo slovenskemu gledališču v Trstu.

 

 

 

63 str.:ilustr, 21 x 21 cm
slv