design: kamerad
powered by: e-orbit

Posredovanje informacij o kulturni dediščini slovenskega gledališča poteka na več načinov:

 


Slovenski gledališki muzej, ki deluje v sklopu SLOGI, vsako leto pripravi več tematskih razstav, ki jih posveti posameznim gledališkim umetnikom ali ustvarjalnim obdobjem. Ob tem potekajo v prostorih muzeja prireditve, povezane z različnimi vidiki slovenskega gledališča, z njegovo teorijo in prakso. V okviru tematskih pogovorov, okroglih miz ali simpozijev gledališki strokovnjaki, teatrologi, zgodovinarji in kritiki obravnavajo segmente slovenske in svetovne gledališke zgodovine (rubrike Razstave in dogodki, Raziskovalni projekti in Izobraževalni programi so v pripravi).


Pomembna plat delovanja Slovenskega gledališkega inštituta je njegova založniška dejavnost. Inštitut redno izdaja periodični publikaciji Dokumenti in Slovenski gledališki letopis, izdaja pa tudi monografske študije o slovenskih gledaliških ustvarjalcih, monografije o dejavnosti pomembnih slovenskih gledaliških skupin. To dejavnost opravlja sam, v zadnjih letih v sodelovanju z drugimi založniki kot Akademija za radio, film in gledališče; Narodna galerija Ljubljana ali Zavod Maska (glej Publikacije, Knjižnica).


V sklopu programa Kultura, ki ga podpira Evropska skupnost, je v letih 2008-2011 potekal ambiciozni mednarodni projekt Gledališka arhitektura v srednji Evropi (Theatre Architecture in Central Europe - TACE), v katerem je Slovenski gledališki muzej sodeloval z gledališkimi inštituti in muzeji iz Češke, Madžarske, Poljske in Slovaške (poglavje Mednarodno sodelovanje z opisi projektov je v pripravi).