design: kamerad
powered by: e-orbit
Maska, gledališka revija, 1921

Naslovnica zadnje številke (10. zv.) revije Maska, ki je izhajala le eno sezono (1920/1921).