design: kamerad
powered by: e-orbit

Knjižnica Slovenskega gledališkega inštituta


Knjižnica Slovenskega gledališkega inštituta (do februarja 2014 Slovenskega gledališkega muzeja) je javno dostopna specialna knjižnica s področja kulture.


Poleg del s področja gledališke zgodovine in dramske literature, v knjižnici zbiramo tudi gradivo, ki obravnava splošno kulturno zgodovino in ki je v podporo tako aktualnemu muzejskemu delu (razstavna, izdajateljska dejavnost) kot tudi raziskavam in študiju naštetih področij.


Med bolj dragocenim gradivom, ki ga je mogoče najti v knjižnici, lahko omenimo arhiv Dramatičnega društva, starejšo zbirko dramskih besedil ljubljanske Drame in večino starejših slovenskih knjižnih izdaj z gledališko vsebino. Velik del knjižničnega fonda predstavljajo besedila izvirnih slovenskih dramskih besedil in prevodov dramske literature.


Z nakupi, darovi in z zamenjavo naših izdaj s sorodnimi ustanovami (gledališči, arhivi, muzeji in galerijami) se knjižnični fond Slovenskega gledališkega muzeja vsako leto poveča za nekaj sto enot.


Od leta 1997 sodelujemo v sistemu COBISS, zato so informacije o gradivu zadnjih let dostopne tudi na spletu. Knjižni fond Slovenskega gledališkega inštituta še ni v celoti računalniško obdelan, informacije o starejšem gradivu pa lahko dobite na naslovu katarina.kocijancic@slogi.si.SIGLA: 50132

FOND: 22.000 enot

VPIS: ni omejitev, ni vpisnine

IZPOSOJEVALNI ČAS: vsak delavnik od 9.30 do 11.30

ČAS IZPOSOJE: 14 dni, del gradiva (starejše in redke tiske, rokopise, priročno knjižnico in periodiko)
izposojamo le v čitalnico

 

INFORMACIJE:

Katarina Kocijančič

+386 (0) 1 241 58 04

katarina.kocijancic@slogi.si

 

 


V knjižnici Slovenskega gledališkega inštituta lahko najdemo tudi te dragocene dokumente slovenske gledališke zgodovine:

 

  ·  Pierre Auguste Caron de Beaumarchais: Figarova svatba, 1785   ·  Anton Tomaž Linhart: Županova Micka, 1790  ·  Anton Tomaž Linhart: Veseli dan ali Matiček se ženi, 1840   ·  David Garrick/Andrej Smole: Varh, 1840   ·  Josip Nolli: Priročna knjiga za glediške diletante, 1868   ·  Josip Vošnjak: Zbrani dramatični in pripovedni spisi, 1868   ·  Anton Trstenjak: Slovensko gledališče, 1892   ·  Ivan Cankar: Hlapci, 1910   ·  Maska, gledališka revija, 1921   ·  Maske, revija za gledališče, 1985-1991   ·  Novi oder, 1925   ·  Frank Wollman: Slovinské drama, 1925   ·  Heinrich von Kleist/Miran Jarc: Razbiti vrč, rokopis