design: kamerad
powered by: e-orbit

Digitalna KNJIŽNICA SLOVENSKIH DRAMSKIH BESEDIL 


Pri vsakdanjem delu se srečujemo z dijaki, študenti, raziskovalci in ljubiteljskimi ter poklicnimi gledališčniki iz vse Slovenije, z zamejci in z izseljenci, ki iščejo težje dostopna dramska besedila starejših in sodobnih avtorjev. Nekatera so ohranjena le v rokopisih, druga kot tipkopisi ali časopisne objave. Z vzpostavitvijo baze slovenskih dram jih želimo vsem uporabnikom interneta narediti bolj dostopne.


Naš cilj je čim bolj pestra in raznolika zbirka, ki bo vsebovala tako najstarejša kot sodobna besedila. Zaradi večje preglednosti je vsako besedilo opremljeno z osnovnimi podatki (zvrst, število oseb, podatki o virih, uprizoritvah in avtorju) in povzetkom dramskega dogajanja.


Pri uporabi vsebin, objavljenih na naši spletni strani, so uporabniki dolžni upoštevati določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

 


Avtorji po abecedi (priimek)
Alešovec Jakob: Nemški ne znajo (1879)
Alešovec Jakob: Podlaga zakonske sreče (1872)
Alešovec Jakob (in Janez Povše): Podlaga zakonske sreče (1872)
Bevk France: Krivda (1926)
Bevk France: Partija Šaha (1939)
Celestin Fran: Roza (1869)
Golia Pavel: Bratomor na Metavi (1935)
Golia Pavel: Dobrudža 1916 (1938)
Golouh Rudolf: Kriza (1927)
Hribar Ivan: Kralj Matijaž (1868)
Jamnik Jaša: Butalci (1998)
Jamnik Jaša: Butalci!!! (2004)
Jesih Milan: Brucka ali Obdobje prilagajanja (1976)
Jesih Milan: Pravopisna komisija (1984)
Jovanović Dušan: Predstave ne bo (1962)
Kersnik Janko in Josip Jurčič: Berite Novice (1878)
Medved Anton: Stari in mladi (1907)
Ogrinec Josip: Kje je meja? (1876)

Ogrinec Josip: V Ljubljano jo dajmo! (1869)

Pesjak Luiza (in Črtomir Zorec): Prešerin (1871)
Pesjak Luiza: Gorenjski Slavček (1872)
Pesjak Luiza (in Emanuel Züngl): Gorenjski Slavček (1896)
Prenner Ljuba: Gordijski vozel (1973)
Prenner Ljuba: Slovo od mladosti (1954)
Prenner Ljuba: Veliki mož (1942)
Tomšič Ivan: Dva zeta (1879)
Vilhar Miroslav: Filozof (1864)
Vilhar Miroslav: Servus Petelinček (1864)
Vošnjak Josip: Ministrovo pismo (1889)

 
Naslovi po abecedi
Berite Novice (Janko Kersnik in Josip Jurčič, 1878)
Bratomor na Metavi (Pavel Golia, 1935)
Brucka ali Obdobje prilagajanja (Milan Jesih, 1976)
Butalci (Jaša Jamnik, 1998)
Butalci!!! (Jaša Jamnik, 2004)
Dobrudža 1916 (Pavel Golia, 1938)
Dva zeta (Ivan Tomšič, 1879)
Filozof (Miroslav Vilhar, 1864)
Gordijski vozel (Ljuba Prenner, 1973)
Gorenjski Slavček (Luiza Pesjak, 1872)
Gorenjski Slavček (Luiza Pesjak (in Emanuel Züngl), 1896)
Kje je meja? (Josip Ogrinec, 1876)
Kralj Matijaž (Ivan Hribar, 1868)
Krivda (France Bevk, 1926)
Kriza (Rudolf Golouh, 1927)
Ministrovo pismo (Josip Vošnjak, 1889)
Nemški ne znajo (Jakob Alešovec, 1879)
Partija Šaha (France Bevk, 1939)
Podlaga zakonske sreče (Jakob Alešovec, 1872)
Podlaga zakonske sreče (Jakob Alešovec (in Janez Povše), 1872)
Pravopisna komisija (Milan Jesih, 1984)
Predstave ne bo (Dušan Jovanović, 1962)
Prešerin (Luiza Pesjak (in Črtomir Zorec), 1871)
Roza (Fran Celestin, 1869)
Servus Petelinček (Miroslav Vilhar, 1864)
Slovo od mladosti (Ljuba Prenner, 1954)
Stari in mladi (Anton Medved, 1907)
Veliki mož (Ljuba Prenner, 1942)

V Ljubljano jo dajmo! (Josip Ogrinec, 1869)

  
 
 

 

 

 


 

 

  ·  Emil Filipčič: BAKHANTKE (1992)  ·  Ljuba Prenner: GORDIJSKI VOZEL (1973)  ·  Ljuba Prenner: SLOVO OD MLADOSTI (1954)  ·  Ljuba Prenner: VELIKI MOŽ (1942)  ·  Janko Kersnik in Josip Jurčič: BERITE NOVICE (1878)  ·  Fran Celestin: ROZA (1869)  ·  France Bevk: PARTIJA ŠAHA (1939)  ·  Luiza Pesjak (in Črtomir Zorec): PREŠERIN (1871)  ·  Luiza Pesjak (in Emanuel Züngl): GORENJSKI SLAVČEK (1896)  ·  Luiza Pesjak: GORENJSKI SLAVČEK (1872)  ·  Ivan Tomšič: DVA ZETA (1879)  ·  Pavel Golia: DOBRUDŽA 1916 (1938)  ·  Pavel Golia: BRATOMOR NA METAVI (1935)  ·  Jakob Alešovec: NEMŠKI NE ZNAJO (1879)  ·  Jakob Alešovec: PODLAGA ZAKONSKE SREČE (1872)  ·  Jakob Alešovec (in Janez Povše): PODLAGA ZAKONSKE SREČE (1872)  ·  Josip Ogrinec: V LJUBLJANO JO DAJMO! (1869)  ·  Fran Milčinski/Jaša Jamnik: BUTALCI!!! (2004)  ·  Fran Milčinski/Jaša Jamnik: BUTALCI (1998)  ·  Milan Jesih: PRAVOPISNA KOMISIJA (1984)  ·  Milan Jesih: BRUCKA ALI OBDOBJE PRILAGAJANJA (1976)  ·  Dušan Jovanović: PREDSTAVE NE BO (1962)  ·  Rudolf Golouh: KRIZA (1927)  ·  France Bevk: KRIVDA (1926)  ·  Anton Medved: STARI IN MLADI (1907)  ·  Josip Vošnjak: MINISTROVO PISMO (1889)  ·  Josip Ogrinec: KJE JE MEJA? (1876)  ·  Ivan Hribar: KRALJ MATIJAŽ (1868)  ·  Miroslav Vilhar: SERVUS PETELINČEK (1864)  ·  Miroslav Vilhar: FILOZOF (1864)