design: kamerad
powered by: e-orbit

Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti

Amfiteater, Journal of Performing Arts Theory

 

Revijo Amfiteater je leta 2008 ustanovila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Z letom 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s Slovenskim gledališkim inštitutom. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


Amfiteater was founded in 2008 by the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, University of Ljubljana. Since 2015, the journal has been co-published by the Slovenian Theatre Institute. It remains university scientific journal with two numbers annually.Vabilo k razpravam / Call for papers


Navodila za avtorice_je / Submission guidelines


O uporabi objavljenih člankov / About the (re)use of published articles


Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov / Publication ethics and publication malpractice statement


Letnik/Volume 5
Številka/Number 2

Letnik/Volume 5
Številka/Number 1

 

 
Letnik/Volume 4
Številka/Number 2
Letnik/Volume 4
Številka/Number 1
Letnik/Volume 3
Številka/Number 1-2
ARHIV/ARCHIVE


Letnik/Volume 1
Številka/Number 1
Letnik/Volume 1
Številka/Number 2
Letnik/Volume 2
Številka/Number 1