design: kamerad
powered by: e-orbit


Nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje za povečanje gledališke pismenosti in ustvarjalnosti otrok, mladih in strokovnih delavcev, spodbujanje medpodročnih kreativnih partnerstev ter razvoj splošnih kompetenc na področju kulture.Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) se kot nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) na gledališkem področju zavzema za povezovanje med profesionalnimi gledališkimi ustanovami in ustvarjalci na področju KUV ter tesnejše sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (VIZ).

 

V obdobju 2016-2021 je SLOGI izvajalec projekta Gleda(l)išče. Operacija se izvaja v okviru programa Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (JR ESS RIUO 2016–2021) ter je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo RS.


Projekt Gleda(l)išče je zasnovan kot vzorčen model in celovita strategija prožne oblike učenja, ki partnersko povezuje vzgojno-izobraževalne zavode, kulturne ustanove in ustvarjalce ter v formalno učno okolje vpelje neformalne, kreativne, kulturno-vzgojne pristope. Projekt v formalno učno okolje vpeljuje neformalne, kreativne pristope za povečanje znanja o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča.


Osnovni modul projekta je platforma Zlata paličica (www.zlatapalicica.si), ki je celostno spletno okolje, katerega sestavni del so priporočene kakovostne gledališke predstave za otroke in mladino ter priporočene KUV vsebine na področju gledališča. Platforma aktivno spodbuja partnerstvo med VIZ in ustvarjalci ter omogoča sistematično in kontinuirano spoznavanje kakovostne gledališke produkcije za otroke in mladino.


Izvedbeni del projekta zajema tri glavne module: Predstava pod drobnogledom kot voden ogled gledališke predstave in zgledni model integracije obiska gledališča v učno okolje, PreDRAMI se! kot kreativno partnerstvo za razvoj prožne oblike poučevanja dramatike in gledališke dediščine ter Eden drug'mu ogenj dajmo kot sklop strokovnih usposabljanj in izmenjav dobrih praks za strokovne delavce iz VIZ in kulture ter ustvarjalce.


Projekt Gleda(l)išče poteka po vsej Sloveniji v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in visokošolskimi zavodi ter z vladnimi in nevladnimi producenti in ustvarjalci na področju uprizoritvenih umetnosti.


Zloženka projekta Gleda(l)iščeNaložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si