design: kamerad
powered by: e-orbitSlovenski gledališki inštitut (SLOGI) je v obdobju 2016-2021 izvajalec kulturno-umetniško vzgojnega (KUV) projekta Gleda(l)išče. Operacija se izvaja v okviru programa Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (JR ESS RIUO 2016–2021) ter je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo RS.


Projekt Gleda(l)išče je zasnovan kot vzorčen model in celovita strategija prožne oblike učenja, ki partnersko povezuje vzgojno-izobraževalne zavode, kulturne ustanove in ustvarjalce ter v formalno učno okolje vpelje neformalne, kreativne, kulturno-vzgojne pristope. Sodelovanje v projektu bo povečalo gledališko pismenost ter ustvarjalnost otrok, mladih in strokovnih delavcev ter razvilo splošne kompetence na področju kulture kot korak v smeri oblikovanja aktivnega, kritičnega gledalca, ki zna uživati umetnost in kulturo.


Osnovni modul projekta je platforma Zlata paličica, ki je celostno spletno okolje, katerega sestavni del so priporočene kakovostne gledališke predstave za otroke in mladino ter priporočene KUV vsebine na področju gledališča. Platforma aktivno spodbuja partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi zavodi (VIZ) in ustvarjalci ter omogoča sistematično in kontinuirano spoznavanje kakovostne gledališke produkcije za otroke in mladino.


Izvedbeni del projekta zajema tri glavne module: Predstava pod drobnogledom kot voden ogled gledališke predstave in zgledni model integracije obiska gledališča v učno okolje, PreDRAMI se! kot kreativno partnerstvo za razvoj prožne oblike poučevanja dramatike in gledališke dediščine ter Eden drug'mu ogenj dajmo kot sklop strokovnih usposabljanj in izmenjav dobrih praks za strokovne delavce iz VIZ in kulture ter ustvarjalce.


Predstavitev projekta


Brošura Mi smo gledališče / We are theatre


Zgibanka gleda(l)iščeNaložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si