design: kamerad
powered by: e-orbit
Mednarodni simpozij UMETNOST KAMIŠIBAJA: Beseda podobe in podoba besede
Strokovni simpozij, Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana, 10.05.2018 - 12.05.2018


Mednarodni simpozij Umetnost kamišibaja. Beseda podobe in podoba besede


Kamišibaj je pripovedovanje zgodb ob slikah na malem lesenem odru (butai). Že ime samo pove, da gre za japonsko gledališko obliko: kami pomeni japonsko papir in šibaj gledališče, drama. Običajni (japonski) japonski kamišibaj ima različno število slik: preprosti kamišibaji za otrok izdelki lahko tudi samo po pet ali sedem, običajno pa imajo kamišibaji od 12 do 16 slik. Te se, podobno kot v stripu, publiki ob pripovedovanju kažejo druga za drugo. Pomembno je, da slike čim bolj domiselno prikažejo najbolj pomembne in zanimive dele v pripovedovani zgodbi.


Med 10. in 12. majem 2018 pripravljamo Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), Društvo Zapik in Društvo kamišibaj Slovenije v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, Oddelkom za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in veleposlaništvom Japonske v Sloveniji mednarodni simpozij Umetnost kamišibaja, Beseda podobe in podoba besede.


Na simpoziju se bomo posvetili fenomenu kamišibaj gledališča, ki omogoča v času digitalizacije in globalizacije avtentičnost komunikacije in možnost uresničenja umetniške svobode v neposrednem soočenju z gledalcem. V sodobnem, globaliziranem in digitaliziranem svetu ponuja kamišibaj možnost zanimive analogne, kreativne, umetniške in medosebne komunikacije. Kot izvorna japonska umetniška forma dobiva kamišibaj v različnih kulturah različne vsebinske in oblikovne interpretacije. Njegova minimalistična in sinkretična forma pa zastavlja tudi številna vprašanja - ne le ustvarjalcem, temveč tudi strokovnjakom in raziskovalcem z različnih področij. Simpozij je osrednji dogodek SLOGI v Evropskem letu kulturne dediščine in vzpostavlja dialog med različnimi kulturami in interpretacijami kulturne dediščine.

 

Program mednarodnega simpozija 


10. MAJ - POVZETKI IN BIOGRAFIJE

11. MAJ - POVZETKI IN BIOGRAFIJE


12. MAJ - POVZETKI IN BIOGRAFIJEVideo posnetki simpozija.


Delovni jezik simpozija je angleščina. Skladno z določili 25. člena Zakona o javni rabi slovenščine je slovenščina zagotovljena na obvestilni ravni.


V okviru večernega programa simpozija bo potekalo tudi pestro kamišibaj dogajanje s KAMIŠIBAJ PREDSTAVAMI. VSTOP PROST!:


četrtek, 10. maja ob 18. uri
Kamišibaj predstave za otroke
Prijatelji na deževni dan in druge zgodbe z Gledališčem Zapik.


petek, 11. maja ob 19.30
Mednarodna kamišibaj revija – International Kamishibai Open
Cvetober slovenskega in mednarodnega kamišibaja s kamišibajkarji od Japonske do ZDA.


petek, 11. maja ob 22. uri
Nočni program – kamišibaj za odrasle
Izbor kamišibaj predstav namenjenih odraslemu občinstvu (16+).


sobota, 12. maja ob 19.30
Kamišibaj predstave
Izbor slovenskega kamišibaja.9. maja 2018 pa bo na pobudo Društva kamišibaj Slovenije potekal tudi vseslovenski maraton kamišibaja Zaigraj kamišibaj! – sodeluje lahko vsak in povsod! Več


9. maja 2018 bo v okviru projekta Gleda(l)išče potekalo tudi strokovno izobraževanje Kamišibaj in ustvarjalno pripovedovanje zgodb. Več


Mednarodni simpozij organiziramo Slovenski gledališki inštitut, Društvo Zapik in Društvo kamišibaj Slovenije v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, Oddelkom za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Veleposlaništvom Japonske v Sloveniji.


                        


                        International Symposium The Art of Kamishibai. The Word of the Image and the Image of the Word


In the contemporary, globalised and digitalised world, kamishibai – the telling of stories alongside images on a small wooden stage – offers the possibility for compelling analogue, creative, artistic and interpersonal communication. As an original Japanese artistic form, kamishibai gains various content and formal interpretations in different cultural contexts. Its minimalistic and syncretic form also poses a number of questions – not only for creators, but also for professionals and researchers from a variety of fields. During the symposium The Art of Kamishibai: The Word of the Image and the Image of the Word we will dedicate ourselves to the phenomenon of kamishibai theatre, which in the time of digitalisation and globalisation enables authentic communication and the possibility of realising artistic freedom in direct confrontation with the spectator.


Program of the International Symposium


10 MAY - ABSTRACTS AND BIOGRAPHIES


11 MAY - ABSTRACTS AND BIOGRAPHIES


12 MAY - ABSTRACTS AND BIOGRAPHIESVideos of the symposium.


Organisers of the International Symposium: Slovenian Theatre Institute, Zapik Association, Kamishibai Association of Slovenia in cooperation with Faculty of Education, University of Primorska, Academy of Theatre, Radio, Film and Television, University of Ljubljana , Faculty of Arts, University of Ljubljana, Department of Asian Studies and the Embassy of Japan in Slovenia.