design: kamerad
powered by: e-orbit
IZ NAŠIH ZBIRK


Iz naših zbirk - Fran Lipah, slovenski dramski igralec (1892–1952).



Predstavljamo vam zbirke SLOGI – Gledališkega muzeja. Aprila objavljamo karikaturo Frana Lipaha, slovenskega dramskega igralca, avtorja Dušana Povh.

V svoje radijske humoreske je Lipah vpeljal dobrodušni lik Naceta Kaplja, kot Kapelj pa je nastopil tudi v zvočnem reklamnem filmu Jugoslovanska knjigarna (rež. Marijan Förster, 1940), ki ga kot zvočno rariteto hranimo v Zvočni zbirki SLOGI – Gledališkega muzeja.

Zvočni posnetek, ki velja za prvo slovensko radijsko reklamo, izriše natančno podobo Ljubljane leta 1940, ki je še poznala tramvaj kot sredstvo javnega prevoza in v kateri je bila knjiga vse bolj pomembna vrednota.

Jugoslovanska knjigarna, največja v Sloveniji tistega časa, je bila od leta 1887 v prostorih današnje trgovine Dom na Ciril Metodovem trgu 5.

Vir: zbirka Ikonoteka, SLOGI – Gledališki muzej.


februar 2018 - Janez Mejač, baletni solist, koreograf in režiser


marec 2018 - Člani Narodne čitalnice v Kranju (ust. 1863), kolorirana fotografija iz leta 1878


MIRKO MAHNIČ (1919‒2018)

In memoriam




foto: Ikonoteka SLOGI - Gledališki muzej

7. aprila 2018 je umrl dolgoletni sodelavec Slovenskega gledališkega inštituta Mirko Mahnič (roj. 1919). Mirko Mahnič je bil večplastna in markantna osebnost slovenskega gledališča in slovenske kulture. V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja je kot režiser deloval v ljubljanski Drami, Mestnem gledališču ljubljanskem, Slovenskem stalnem gledališču v Trstu pa tudi v Celju, Kranju in Mariboru. Znameniti predstavi iz tistih let sta njegov avtorski Večer v čitalnici v MGL in njegov Škofjeloški pasijon v Trstu. Legendarna je bila njegova vloga lektorja v ljubljanski Drami in tudi na AGRFT. S skrbjo za slovenski (tudi odrski) jezik je generacije igralcev vodil skozi zapletene  blodnjake dramskih  besedil in jih opozarjal na najrazličnejše  pasti.  Čutil se je moralno zavezanega, da z odra spregovori naravna, pristna, prepričljiva slovenska beseda, brez vsake patetičnosti. Za Slovenski gledališki muzej pa je bil Mirko Mahnič nepogrešljiv tudi kot odličen gledališki zgodovinar, kritik in kronist. Dolga leta je bil tudi sourednik muzejskih Dokumentov in je v publikaciji objavil vrsto zelo pomembnih razprav. Gledališkemu odru in odrski besedi pa se je posvečal tudi v nekaterih monografijah, denimo v knjigi Spet upanje (1977), v Klicih (1981) in Slovesu (1986). Morda najpomembnejše Mahničevo delo v vlogi gledališkega zgodovinarja pa je monografija Položaj slovenske gledališke omike 1941–1945 (SGM 2008). Mahnič je s to knjigo podal pomembno pričevanje o času, v katerem je bil slovenski narod obsojen na smrt, a hkrati tragično sprt sam s seboj.


Kredo njegovega pisanja je humanizem, izražen tako v avtorjevem odnosu do družbe in zgodovinskih premen kakor tudi v njegovem odnosu do transcendence. Domala z vsakim svojim delom je postavljal na ogled svoje jezikovne, kulturne, literarne, nacionalne nazore, prežete z duhovnimi vrednotami, etičnim imperativom, izkušnjami človeške poti, vprašanji o kulturi in njenem humanističnem poslanstvu: Prešernova vera (1989), Kako pa govoriš (1986), Mavrice čisti svit (2001), Živa slovenščina (1959).  Z ljubeznijo do sočne, klene slovenske besede, do naših ljudi, naše dežele je vabil k žlahtni omiki, kulturi, plemenitosti, prijateljevanju s knjigo, h krščanskemu etosu. Spregovoril pa je tudi literarno: Njegov roman Nestrohnjena svetloba (2000) je zapis o dogodkih v kulturi, vojni vihri, o miru, svobodi, usodah ljudi, ki jih peklijo slovenska kalvarijska dogajanja druge svetovne vojne ter po njej, mehanizmi povojne oblasti, uničevanje starih domačij, razčlovečujoče sile. In k isti temi se vrne tudi v svojih Zapisih (2008), v  katerih zelo slikovito in z rahlo distanco, a hkrati zelo prepričljivo popiše sebe kot krščanskega socialista v predvojnem, vojnem in povojnem času, vse do leta 1947, ko je zaradi »karakteristike« odpuščen iz službe. V zadnjih letih ga je ljubezen do jezika in še posebno do Prešerna pripeljala do cikla monografij o našem največjem pesniku z naslovom Prešeren na Silbi (2009) in Prešernov verz: Prešeren na Silbi 2 (2013).


Nova publikacija - Obredno gledališče - Od misterijev matriarhalne Evrope do obujanja svetosti v gledališču našega časa avtorice Romane Ercegović

 




Vili Ravnjak je v spremni besedi zapisal, da knjiga »predstavlja znanstveno temeljit, študijsko multidisciplinaren pregled najstarejše zgodovine in antropologije gledališke umetnosti, je pa tudi prikaz stanja v modernem oziroma sodobnem svetovnem in slovenskem obrednem gledališču. /…/ Način razmišljanja Romane Ercegović odlikuje nekonvencionalen miselni pristop. Njeno pisanje kaže, da gre za tankočutno umetnico ter pronicljivo in neobremenjeno intelektualko. Kot pove sama na začetku knjige, je proučevanje zgodovine zanjo 'smiselno le, če prinaša globlje razumevanje, ki preobraža neravnovesja preteklosti in daje navdih za sedanjost'. /…/ Ercegovićeva v nasprotju s prevladujočimi patriarhalnimi zgodovinskimi in teatrološkimi koncepti ter paradigmami vnaša v te razprave svežino in neobičajno provokativnost, saj razmišlja zunaj patriarhalnih miselnih struktur; njene argumentacije temeljijo na drugačnem (žensko subtilnem) doživljanju in razumevanju stvarnosti. V njenem delu je prisoten duh, ki je bil stoletja in tisočletja izrinjen iz evropske zavesti. Gre za matriarhalni civilizacijski princip, ki ga podrobno razčlenjuje preko religijske in umetniške (gledališke) prakse elevzinskega misterija


Več o publikaciji

 


SPLETNA PLATFORMA


ZLATA PALIČICA


www.zlatapalicica.si



Zlata paličica je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav profesionalnih gledaliških ustvarjalcev za otroke in mladino. Namen platforme je na enem mestu zbrati nabor priporočljivih predstav po izboru tričlanske strokovne komisije, sestavljene iz teatrologa, pedagoga in razvojnega psihologa.


 


Na podstrani Predstave lahko brskate po katalogu kakovostnih predstav, ki so jih ustvarili profesionalni gledališki ustvarjalci, in z iskalnikom po različnih kriterijih poiščete primerno predstavo.


Podstran Pedagoški programi predstavlja izbor kakovostnih programov kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju.


Na podstrani Pismenost za gledališče platforma ponuja strokovna usposabljanja in srečanja za strokovne delavce iz vzgoje in izobraževanja ter kulture.


Podstran Kreativno partnerstvo – s katalogom profesionalnih gledaliških ustanov, partnersko agoro, na kateri se predstavljajo profesionalni gledališki ustvarjalci, in primeri dobrih praks – spodbuja sodelovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov s profesionalnimi gledališkimi ustanovami in ustvarjalci.


Zlata paličica zagotavlja sistematično in kontinuirano spoznavanje profesionalnih gledaliških ustanov in ustvarjalcev iz vse Slovenije ter kakovostne profesionalne gledališke produkcije za odraščajoče občinstvo. Odpira vrata v gledališče – v radoživ in iskriv prostor odprtega, temperamentnega, kreativnega dialoga, umetniških presežkov in inovativnih prožnih oblik učenja.


Platforma Zlata paličica, ki vsaki dve leti zaživi tudi kot Festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica,  je namenjena vsem, ki radi obiskujete gledališče in želite v gledališki svet vpeljati tudi odraščajoče občinstvo.


 
 
Platforma Zlata paličica je del projekta Gleda(l)išče, katerega nosilec in izvajalec je Slovenski gledališki inštitut, ki je tudi nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju. 

Več o projektu


Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.    



STALNE VIRTUALNE RAZSTAVE



VIRTUALNA RAZSTAVA JOŽE BABIČ - GLEDALIŠKI ČLOVEK 


Lani smo obeleževali 100. obletnico rojstva gledališkega in filmskega ustvarjalca Jožeta Babiča. Ob 101. obletnici rojstva Jožeta Babiča pa predstavljamo v obliki digitalne razstave izbor 101 fotografije iz bogatega gledališkega opusa in zasebnega življenja, ki pa je bilo vselej tesno prepleteno z njegovim javnim angažmajem.



Virtualna razstava Jože Babič - gledališki človek je dostopna na:

http://repertoar.sigledal.org/razstava/joze-babic-gledaliski-clovek


Pri virtualni razstavi smo sodelovali SNG Nova Gorica, Drama SNG Maribor, SNG Drama Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Slovenski gledališki inštitut, Zgodovinski arhiv Celje, Prešernovo gledališče Kranj, Šentjakobsko gledališče in Zavod Novi ZATO.



VIRTUALNA RAZSTAVA 150. obletnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani - O POTEH K »NAJLEPŠI IZNAJDBI ČLOVEŠKEGA DUHA«* NA SLOVENSKEM


Po razstavi, ki je bila ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani od 23. marca 2017 do 10. januarja 2018 na ogled v Slovenskem gledališkem inštitutu – Gledališkem muzeju, pripravili še njeno virtualno različico. Na virtualni razstavi se lahko podate skozi prelomne dogodke pred ustanovitvijo Društva, izveste o ustanovitvi Društva ‒ konceptih in ciljih, o temeljih gledališke omike in Franu Levstiku, Josipu Nolliju in prvi knjigi o gledališču, Slovenski Taliji, gledališki šoli in njenih pionirjih, raziščete zasluge slovenske politične omike, fenomen Borštnik, prelomne like profesionalizacije, repertoarni razvoj in gledališke stavbe, odkrivate pečat dramatike evropske ravni in pot iz profesionalizacije v evropeizacijo.



Virtualna razstava O poteh k "najlepši iznajdbi človeškega duha" na Slovenskem je dostopna na:

http://repertoar.sigledal.org/razstava/o-poteh-k-najlepsi-iznajdbi-cloveskega-duha-na-slovenskem


Več o razstavi



MEDNARODNA POTUJOČA RAZSTAVA ZGODOVINA EVROPE – KOT JO PRIPOVEDUJEJO GLEDALIŠČA - TUDI V VIRTUALNI IZDAJI

Lepo vabljeni na virtualni sprehod po partnerskem projektu SLOGI, mednarodni potujoči razstavi Zgodovina Evrope – kot jo pripovedujejo gledališča, ki je bila na ogled tudi v Ljubljani med 24. oktobrom 2016 in 3. januarjem 2017.


Virtualna razstava Zgodovina Evrope – kot jo pripovedujejo gledališča je dostopna na: 

http://www.thoetbit.eu/page/en/home.php


Več o razstavi

Podprto s strani programa Kultura Evropske unije.                    

            



VIRTUALNA RAZSTAVA SLOVENSKI HAMLETI


Kot nadaljevanje razstave Hamlet na Slovenskem smo Slovenski gledališki inštitut in Novi Zato. v sodelovanju s slovenskimi gledališči, centrom Prodok teater TV, Zgodovinskim arhivom Celje in Radiom Slovenija pripravili tudi virtualno razstava ob 400-letnici smrti Williama Shakespeara.


Razstava Slovenski Hamleti predstavlja triindvajset slovenskih Hamletov, triindvajset slovenskih gledaliških prvakov, ki so Shakespearovega kraljeviča Danskega interpretirali v dvaindvajsetih slovenskih uprizoritvah, od leta 1899 do leta 2013, ter zvočne posnetke znamenitega monologa Biti ali ne biti, v šestih slovenskih prevodih, ki jih interpretira Branko Šturbej (režija: Aleš Jan; posneto v studiu Radia Slovenija).



                                    

Virtualna razstava Slovenski Hamleti je dostopna na:
http://repertoar.sigledal.org/razstava/hamlet-na-slovenskem




V sodelovanju z različnimi institucijami smo v zadnjih letih pripravil tudi več drugih virtualnih razstav.




E-razstava o ustvarjalnem opusu Alenke Bartl je na ogled na strani Alenka Bartl, kostumografka.

 






E-razstavo, na kateri sta predstavljena Bartleby, pisar, zmagovalna uprizoritev Festivala Borštnikovo srečanje 2011, in Milada Kalezić, dobitnica Borštnikovega prstana 2013, si lahko ogledate na strani Festival Borštnikovo srečanje 2011.


E-razstavo, na kateri sta predstavljena Nevihta, zmagovalna uprizoritev Festivala Borštnikovo srečanje 2012, in Igor Samobor, dobitnik Borštnikovega prstana 2012, si lahko ogledate na strani Festival Borštnikovo srečanje 2012.


E-razstavo, na kateri sta predstavljeni Ponorela lokomotiva, zmagovalna uprizoritev Festivala Borštnikovo srečanje 2013, in Olga Kacjan, dobitnica Borštnikovega prstana 2013, si lahko ogledate na strani Festival Borštnikovo srečanje 2013.


E-razstavo, na kateri so predstavljeni Svatba, zmagovalna uprizoritev Festivala Borštnikovo srečanje 2014, Vlado Novak, dobitnik Borštnikovega prstana 2014, druge nagrade Festivala Borštnikovo srečanje 2014 in utrinki zaključne slovesnosti si lahko ogledate na strani Festival Borštnikovo srečanje 2014.


E-razstavo, na kateri so predstavljeni Hedda Gabler, zmagovalna uprizoritev Festivala Borštnikovo srečanje 2015, Ljerka Belak, dobitnica Borštnikovega prstana 2015, druge nagrade Festivala Borštnikovo srečanje 2015 in utrinki zaključne slovesnosti si lahko ogledate na strani Festival Borštnikovo srečanje 2015.


E-razstavo ob 50. obletnici Festivala Borštnikovo srečanje, na kateri so predstavljeni Prejemnice in prejemniki Borštnikovega prstana (1970–2014).


Vse razstave so dostopne tudi v angleškem jeziku. / All exhibitions are available in English as well:

Alenka Bartl, Costume Designer

Maribor Theatre Festival 2011

Maribor Theatre Festival 2012

Maribor Theatre Festival 2013

Maribor Theatre Festival 2014

Maribor Theatre Festival 2015 

Borštnik Ring Award Winners (1970 – 2014)

 

Leta 2010 sta Slovenski gledališki inštitut in Festival Borštnikovo srečanje pripravila razstavo ob 45. obletnici Borštnikovega srečanja (avtorica razstave in izbor gradiva: Mojca Kreft; idejna zasnova razstave in oblikovalka: Danijela Grgić). Na voljo je tudi v digitalni obliki:

Gledališki utrinki 1966-2010


 
NAPOVEDNIK






sobota 21.–četrtek 26. 4. (Maribor, Glavni trg)
Slovenski gledališki založniki na 21. literarnem festivalu Slovenski dnevi knjige v Mariboru


Gledališče ni zgolj predstava, je tudi razvejana stroka z večtisočletno tradicijo. Gledališka zgodovina, teorija, kritika in analiza, razmisleki, znanja, vedenja, veščine … so zapisani v knjigah, revijah …, ki jih predstavljamo SLOVENSKI GLEDALIŠKI ZALOŽNIKI. Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je ponovno povezal najpomembnejše založnike na področju gledališča. Z novitetami, temeljnimi deli in založniškimi zanimivostmi, namenjenimi strokovni in tudi širši javnosti – ustvarjalcem, raziskovalcem in gledalcem, vsevedom, radovednim, starejšim in mladim – se vam predstavljamo SLOGI, Mestno gledališče ljubljansko, Zavod Maska, Zavod Emanat … Ujemite ugodne sejemske popuste!

Več o festivalu




ponedeljek, 23. 4. ob 16.30 (razstavišče SLOGI)
Obnovljeno javno vodstvo po stalni razstavi HOJA za GLEDalIŠČEM. Od  jezuitov do Cankarja


V Cankarjevem letu in Evropskem letu kulturne dediščine smo ponovno odprli stalno razstavo, ki jo je v letu 2017 skoraj leto dni nadomeščala 150. obletnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani (1867‒2017) posvečena začasna razstava.

Stalno razstavo, ki osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od 17. do 20. stoletja, smo v letu evropske kulturne dediščine dodali nove dimenzije in perspektive, s katerimi jo skušamo jasneje postaviti na zemljevid evropske gledališke zgodovine. Velika storia sega od gledališča reformatorjev in protireformatorjev in se sklene z nastopom slovenskega dramatika evropskega formata Ivana Cankarja na prelomu 19. in 20. stoletja. Ob tem nazorno prikaže, da so vsi ključni prelomni dogodki in procesi na tej poti v znamenju bodisi paralelnih evropskih procesov ali pa evropskih korenin oziroma  vplivov; a hkrati vendarle tudi v znamenju emancipacije slovenskega gledališča od prevelike zavezanosti slednjim ‒ zlasti na ravni jezika in nacionalne samobitnosti.

Skozi prvo prenovljeno vodstvo po stalni razstavi Vas bo popeljala soavtorica razstave višja kustosinja mag. Tea Rogelj iz Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja.




četrtek, 9. 5.
Zaigraj kamišibaj!


Društvo kamišibaj Slovenije v sredo, 9. maja vabi k vseslovenskemu igranju kamišibaja. Več







sreda, 9. 5. od 13. do 16. ure (dvorana SLOGI)

Kamišibaj in ustvarjalno pripovedovanje zgodb, strokovno izobraževanje


Mesec maj poteka letos v znamenju kamišibaja, gledališke oblike, ki se tradicionalno naslanja na japonsko pripovedovanje zgodb ob slikah na malem odru. Med 8. in 13. majem 2018 potekajo različni dogodki po vsej Sloveniji, med drugim kamišibaj maraton Zaigraj kamišibaj ter mednarodni simpozij Umetnost kamišibaja: beseda podobe in podoba besede.

Ob tej priložnosti organiziramo v sredo, 9. maja 2018, od 13. do 16. ure strokovno izobraževanje Kamišibaj in ustvarjalno pripovedovanje zgodb (Kamishibai and creative storytelling), ki bo potekalo v dvorani v 1. nadstropju Slovenskega gledališkega inštituta (Mestni trg 17, Ljubljana).

S kamišibajem lahko pri otrocih in mladih spodbudimo pismenost, ustvarjalnost in pripovedovanje. Na delavnici bodo udeleženci spoznali, kako sploh začeti s to posebno pripovedovalsko obliko, kako jo integrirati v pouk različnih predmetov, kako uporabiti slikanice ter kako z otroki in mladimi ustvariti kamišibaj. Skupaj bomo ustvarjalno in praktično raziskali številne možnosti in tehnike.
Delavnico bo v angleškem jeziku izvedel Gerhard Jäger iz Bruslja. Skladno z določili 25. člena Zakona o javni rabi slovenščine bo slovenščina zagotovljena na obvestilni ravni.
Gerhard Jäger je 15 let delal v Serapions Theater na Dunaju. Od leta 1990 do 1995 se je ukvarjal s kulturnimi projekti na jugu Avstrije blizu slovenske meje. Pred 20 leti je ustanovil neprofitno organizacijo ABC – ART BASICS for CHILDREN s sedežem v Bruslju/Belgiji, ki deluje na meji umetnosti in izobraževanja kot laboratorij estetskih izkušenj in ozaveščenosti. Jäger je umetniški koordinator organizacije.
Izobraževanje organizira projekt Gleda(l)išče v sodelovanju z Društvom KAMIŠIBAJ Slovenije. Udeležba je za strokovne delavce partnerskih šol projekta brezplačna (število mest je omejeno). Kotizacija za zunanje udeležence je 20,- EUR.
Rok za prijavo je 26. april 2018 (oziroma do zasedbe prostih mest). Svoje podatke (ime, priimek, ustanova, kontakt) pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si.


Strokovno izobraževanje poteka v okviru projekta Gleda(l)išče. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 





četrtek, 10. 5.– sobota, 12. 5. (dvorana SLOGI)
UMETNOST KAMIŠIBAJA: Beseda podobe in podoba besede
, mednarodni simpozij


Na mednarodnem simpoziju Umetnost kamišibaja: Beseda podobe in podoba besede se bomo posvetili fenomenu kamišibaj gledališča, ki omogoča v času digitalizacije in globalizacije avtentičnost komunikacije in možnost uresničenja umetniške svobode v neposrednem soočenju z gledalcem. Več

 
Zaradi prostorskih omejitev je število prostih mest omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do ponedeljka, 16. aprila 2018 do 12. ure. Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite na e-naslov: mihael.cepeljnik@slogi.si.





KATALOG PEDAGOŠKIH PROGRAMOV SLOGI – Gledališkega muzeja za šolsko leto 2017/2018


Tudi za novo šolsko leto 2017/2018 smo v SLOGI – Gledališkem muzeju pripravili pester nabor muzejskih pedagoških programov, s katerimi otrokom in mladim približujemo gledališko dediščino in kulturo. Na delavnicah otroci in mladi odkrivajo korenine današnjega gledališča, spoznajo razvoj gledaliških stavb in njihovih prostorov, se seznanijo z gledališkimi poklici, se sami preizkusijo v gledališkem ustvarjanju, oživljajo gledališke maske, kostume, … Kratek opis naših raznovrstnih delavnic, na katerih interaktivno in ustvarjalno spoznavajo gledališče v najširšem smislu, najdete v


katalogu pedagoških programov za šolsko leto 2017/2018


Prijave in informacije: mag. Sandro Jenko (sandra.jenko@slogi.si, 01 241 58 18).



 

 

 

 

 

 

GLEDIŠČE* V dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI) nadaljujemo s sklopom javnih dogodkov namenjenih predstavitvi in promociji gledališke kulture in umetnosti ter gledaliških ustvarjalcev.

*gledíšče -a s (í) 1. kar določa kriterij za presojanje česa; stališče,  2. zastar. gledališče (SSKJ)



Obiščite tudi pester muzejski izobraževalni program Slovenskega gledališkega inštituta. Prijave in informacije: mag. Sandra Jenko


---------------------------------------------------------------------------

PRIJAVA NA E-NOVICE

S prijavo na E-novice boste prejemali informacije o dogodkih v inštitutu. Vaš elektronski naslov, na katerega vam pošiljamo elektronsko pošto, shranjujemo in varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Če ne želite več prejemati E-novic, nas obvestite z odjavo

---------------------------------------------------------------------------

Obiščite nas na Facebooku




NOVA ŠTEVILKA REVIJE ZA TEORIJO SCENSKIH UMETNOSTI AMFITEATER




 

Druga številka petega letnika Amfiteatra prinaša štiri razprave, šest recenzij knjig in tudi zgodovinsko prilogo: štiri izbrane kritike Lojzeta Smaska mednarodnih uprizoritev.


Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku. Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.



Nova publikacija - FRANCI KRIŽAJ - V varnem pristanu ustvarjalnega nemira, Gledališka vinjeta avtorice Mojce Kreft





Knjiga Mojce Kreft se posveča Franciju Križaju (1936–2005), ki je vidno zaznamoval delovanje Odra 57, največji del svojega umetniškega dela pa je kot hišni režiser ustvaril v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Ivo Svetina je v spremni besedi zapisal, da je avtoričina študija »obsežna in poglobljena razprava o enem od pomembnih slovenskih gledaliških režiserjev, ki je deloval v drugi polovici minulega stoletja; /…/ je dragocen prispevek k t. i. zgodovinjenju slovenskega polpreteklega gledališča; je več kot uspešno opravljena naloga ohranjati spomin na kar najbolj minljivo umetnost in njene ustvarjalce. /…/ Mojca Kreft ne zapisuje poslednje resnice o umetniškem opusu Francija Križaja, ampak z vsem svojim bogatim znanjem in močjo spomina obuja podobo tega pomembnega slovenskega režiserja«.


Več o publikaciji


Publikacija je izšla v zbirki Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta.


STALNA RAZSTAVA

HOJA ZA GLEDalIŠČEM - Od jezuitov do Cankarja





V Cankarjevem letu in Evropskem letu kulturne dediščine smo ponovno odprli stalno razstavo, ki jo je v letu 2017 skoraj leto dni nadomeščala 150. obletnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani (1867‒2017) posvečena začasna razstava.


Stalno razstavo, ki osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od 17. do 20. stoletja, smo v letu evropske kulturne dediščine dodali nove dimenzije in perspektive, s katerimi jo skušamo jasneje postaviti na zemljevid evropske gledališke zgodovine. Velika storia sega od gledališča reformatorjev in protireformatorjev in se sklene z nastopom slovenskega dramatika evropskega formata Ivana Cankarja na prelomu 19. in 20. stoletja. Ob tem nazorno prikaže, da so vsi ključni prelomni dogodki in procesi na tej poti v znamenju bodisi paralelnih evropskih procesov ali pa evropskih korenin oziroma  vplivov; a hkrati vendarle tudi v znamenju emancipacije slovenskega gledališča od prevelike zavezanosti slednjim ‒ zlasti na ravni jezika in nacionalne samobitnosti.


Odprta je od ponedeljka do sobote (9.00-17.00) in ob sobotah (10.00-17.00). Zaprto ob nedeljah in praznikih (razen 8. februarja).

 


 

 

VIDEO VODIČ V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU S PODNAPISI po stalni razstavi Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja



Video vodič je pripravila Melanie Likar v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam*. Lepo vabljeni k ogledu, tako na Facebook  ali Youtube strani Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI) kot ob obisku muzeja.




 

 

 

Lepo vabljeni k ogledu!




*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve Kulturna in socialna vključenost.


POST SCRIPTUM (PRVI DEL: IZBRANE GLEDALIŠKE KRITIKE IN DRUGI DEL: IZBRANE KRITIKE RADIJSKIH IGER) AVTORJA LOJZETA SMASKA


 

Publikaciji, ki sta izšli v zbirki Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta podajata izbor kritik priznanega in plodovitega pisca Lojzeta Smaska. Izbrane gledališke kritike / Izbrane kritike radisjkih iger


O kritikah Lojzeta Smaska o radijskih igrah tudi v sredinih CIKLUSIH POSEBNIH ODDAJ NA ARS – 3. PROGRAMU RADIA SLOVENIJA:


Lojze Smasek: Post scriptum – Praske na hrbtu (10. 1. 2018)


Lojze Smasek: Post scriptum – Zasliševanje in sprava (17. 1. 2018)


Lojze Smasek: Post scriptum – 3. del: Grom Hoho in mišek Packo (24. 1. 2018)


Lojze Smasek: Post scriptum – Ciklus posebnih oddaj s kritikami Lojzeta Smaska o radijskih igrah (29. 1. 2018)


Lojze Smasek: Post scriptum – Blazno pokvarjeno (31.1.2018)


Lojze Smasek: P. S. – Milan Jesih: Mik usode (7. 2. 2018)


Lojze Smasek: P. S. – Andrej Skubic: Kot nebo (14. 2. 2018)


Lojze Smasek: P. S. – Rudi Šeligo: Ali naj te z listjem posujem (21. 2. 2018)


Lojze Smasek: P. S. – Ervin Fritz: Sreča in nesreča (28. 2. 2018) 

 

Lojze Smasek: P. S. – Umik v namišljenost (7. 3. 2018)


Lojze Smasek: P.S. – Laži med sanjami in stvarnostjo (14. 3. 2018)


Lojze Smasek: Post scriptum – Bivanje v mislih drugih (21. 3. 2018)


Lojze Smasek: Post scriptum – Ogromnost malenkosti (28. 3. 2018)


Lepo vabljeni k poslušanju!